Логотип Ганза UA  |  RU
#

 

Технічні умови на продукцію (ТУ)

Компанія ТОВ "Ганза" при виробництві електродів дотримується технічних умов ТУ, а також рекомендації Досвідченого заводу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ( ІЕЗ) ім. Е..О.Патона. Більшість електродів виробництва компанії ТОВ Ганза сертифіковані відповідно до технічних умов ТУ інституту електрозварювання ім. О.О. Патона (ІЕС) та виготовлені згідно з ГОСТ 9466-75 на електроди.

Технічні умови (ТУ) - це документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти конкретний виріб, матеріал, речовина тощо або їх група. Крім того, в них мають бути вказані процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримані ці вимоги.

 

Електроди сертифіковані за ТУ інституту Патона

Технічні умови (ТУ) є технічним документом, який розробляється за рішенням розробника (виробника) або на вимогу замовника (споживача) продукції. Технічні умови є невід'ємною частиною комплекту конструкторської або іншої технічної документації на продукцію, а за відсутності документації повинні містити повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролю та приймання.

Технічні умови (ТУ) розробляють на один конкретний виріб, матеріал, речовину або кілька конкретних виробів, матеріалів, речовин тощо. Вимоги, встановлені технічними умовами, не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних або міждержавних стандартів, що поширюються на цю продукцію.

Технічні умови (ТУ) та стандарти відповідно до закону про технічне регулювання не є обов'язковими для випуску продукції за винятком ряду видів продукції, наприклад технічних пристроїв, що використовуються на небезпечних виробничих об'єктах. Відповідно до стандартів, технічні умови повинні містити вступну частину та розділи, розташовані в наступній послідовності:

  1. технічні вимоги;
  2. вимоги безпеки;
  3. вимоги охорони навколишнього середовища;
  4. правила приймання;
  5. методи контролю;
  6. транспортування та зберігання;
  7. вказівки з експлуатації;
  8. гарантії виробника.