Логотип Ганза UA  |  RU
#

 

Сертифікати УкрСепро компанії

Міжнародний сертифікат відповідності УкрСепро в Україні - документ, що підтверджує , що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам щодо її якості та безпеки та внесена до Реєстру Системи УкрСепро (Registry System UkrSEPRO) сертифікованої продукції на території України. При ввезенні, випуску або реалізації продукції, що включена до зазначеного переліку, підприємство-виробник (імпортер, продавець) зобов'язані забезпечити наявність сертифікату УкрСепро. На відміну від обов'язкової сертифікації, де отримання сертифікату - процедура вимушена, добровільне отримання сертифіката значно підвищує конкурентну здатність продукції та привабливість для споживача.

 

Документи та сертифікати компанії ТОВ НВФ Ганза

Добровільна сертифікація також може проводитись у Системі УкрСепро (ukrsepro). При цьому вимоги до продукції визначає сам замовник. Проте, проведення добровільної сертифікації в УкрСепро (ukrsepro) є недоцільним, оскільки дуже високі витрати на реєстрацію та внесення до реєстру обов'язково-сертифікованої продукції. Сертифікати в системі УкрСепро (ukrsepro) отримують на строк від одного місяця до п'яти років залежно від схеми сертифікації. Схему обирає замовник, і вона може передбачати такі етапи ::

  1. відбір та випробування зразків продукції;
  2. аналіз документації виробника;
  3. обстеження виробництва;
  4. оцінка (сертифікація);
  5. системи управління якістю.

 

Система сертифікації продукції, товарів та послуг в Україні

Сертифікат УкрСепро є ознакою відповідності представленої продукції всім стандартам та вимогам нормативних документів. Створена в Україні система сертифікації УкрСепро (ukrsepro) має такий самий авторитет для внутрішнього ринку, як і сертифікація ISO 9000 для західних компаній, хоча і є абсолютно самостійним процесом. Продукція компанії ТОВ НВФ Ганза сертифікована, що підтверджено наявністю сертифікатів якості та внесенням виробів до реєстру УкрСепро.

 

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат