Логотип Ганза UA  |  RU
#

 

Електроди для зварювання високолегованих сталей

Компанія ТОВ Ганза - виробляє марки електродів для зварювання високолегованих сталей: ОЗЛ-8; ОЗЛ-6; ЦТ-15, ЕА-395/9, НДІ-48Г, ЕА-400/10У, НЖ-13, ЕА-981/15. Електроди для зварювання високолегованих сталей та сплавів поділяються на дві групи ::

  1. для зварювання високолегованих сталей та сплавів на залізонікелевій основі:
  2. для зварювання високолегованих сталей та сплавів на основі нікелю:

 

ТОВ Ганза виробляє електроди для зварювання

Згідно з діючою класифікацією до високолегованих сталей відносять сплави, вміст заліза в яких більше 45%, а сумарний вміст легуючих елементів не менше 10%, вважаючи по верхній межі при концентрації одного з елементів не менше 8% за нижньою межею. До сплавів на основі нікелю відносять сплави з вмістом не менше 55% нікелю. Проміжне положення займають сплави на залізонікелевій основі.

Відповідно до ГОСТу для зварювання високолегованих корозійно-стійких, жаростійких і жароміцних сталей і сплавів за хімічним складом наплавленого металу і механічними властивостями металу шва і наплавленого металу класифіковані на 49 типів (наприклад, електроди типу ЦТ-15, ЕА-400/10У, НДІ-48Г). Наплавлений метал значної частини регламентується технічними умовами компанії ТОВ Ганза.

Хімічний склад і структура наплавленого металу для зварювання високолегованих сталей і сплавів відрізняються - і іноді дуже істотно - від складу і структури матеріалів, що зварюються. Основними показниками, що вирішують питання вибору таких марок, є забезпечення основних експлуатаційних характеристик зварних з'єднань (механічних властивостей, корозійної стійкості, жаростійкості, жароміцності), стійкості металу шва проти утворення тріщин, необхідного комплексу зварювально-технологічних властивостей.

Електроди для зварювання високолегованих сталей та сплавів мають покриття основного, рутилового та рутилово-основного видів. Через низьку теплопровідність і високий електроопір швидкість плавлення, а отже і коефіцієнт наплавлення електродів зі стрижнями з високолегованих сталей і сплавів істотно вище, ніж у марок для зварювання вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей. Разом з тим підвищений опір металу стрижня обумовлює необхідність застосування при зварюванні знижених значень струму і зменшення довжини самих стрижнів. В іншому випадку через надмірне нагрівання стрижня можливий перегрів покриття та зміна характеру його плавлення, аж до відвалювання окремих шматків. Зварювання зазвичай здійснюється постійним струмом зворотної полярності.