Логотип Ганза UA  |  RU
#

 

Електроди для наплавлення марки Т-590, Т-620

Компанія ТОВ Ганза - виробляє електроди для наплавлення марки : Т-590, Т-620.

У групу електродів для наплавлення входять марки, призначені для ручного дугового наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями (крім марок для наплавлення шарів з кольорових металів). Їх виготовляють та поставляють відповідно до вимог ГОСТ 9466-75 та ГОСТ 10051-75. Для наплавних робіт у деяких випадках також використовують зварювальні електроди, наприклад, марки, призначені для зварювання високолегованих корозійностійких, жаростійких та жароміцних сталей.

Згідно з ГОСТ 10051-75 електроди для наплавлення поверхневих шарів за хімічним складом наплавленого металу і твердості за нормальної температури класифіковані на 44 типи (наприклад, марки типу Е-16Г2ХМ, Е-11024 -13Х16Н8М5С5Г46). Наплавлений метал багатьох марок регламентується технічними умовами підприємств-виробників.

Залежно від прийнятої системи легування та умов роботи одержуваного наплавленого металу електроди для наплавлення (наплавочні елекироди) можуть бути умовно поділені на наступні 6 груп:

 

ТОВ Ганза виробляє електроди для наплавлення

  1. Марки електродів для наплавлення, що забезпечують отримання низьковуглецевого низьколегованого наплавленого металу з високою стійкістю в умовах тертя металу про метал і ударних навантажень (за призначенням до цієї групи відносяться деякі марки електродів 3-ї групи).
  2. Марки, що забезпечують отримання середньовуглецевого низьколегованого наплавленого металу з високою стійкістю в умовах тертя металу про метал та ударні навантаження при нормальній та підвищеній температурах (до 600-650 гр С).
  3. Марки наплавочних електродів, що забезпечують отримання вуглецевого, легованого (або високолегованого) наплавленого металу з високою стійкістю в умовах абразивного зношування та ударних навантажень.
  4. Електроди наплавочні, що забезпечують отримання вуглецевого високолегованого наплавленого металу з високою стійкістю в умовах великих тисків та високих температур (до 650-850 гр С).
  5. Електроди, що забезпечують отримання високолегованого аустенітного наплавленого металу з високою стійкістю в умовах корозійно-ерозійного зношування та тертя металу про метал за підвищених температур (до 570-600 гр С).
  6. Марки електродів для наплавлення, що забезпечують отримання диспер сноупрочняемого високолегованого наплавленого металу з високою стійкістю у важких температурно-деформаційних умовах (до 950-1100 гр С).

Необхідно відзначити, що виробництво наплавних робіт вимагає застосування спеціальної технології, яка - в залежності від хімічного складу і стану основного і металу, що наплавляється - може включати обов'язкове виконання таких операцій, як попередній і супутній підігрів , термічну обробку для отримання заданих експлуатаційних властивостей поверхні, що наплавляється.