tillbaka till sidan med innehållsförteckning |  ęķīčōü ėåōāëëč÷åņęčå ũëåęōđîäû.

garantikort och service efter försäljning

Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ

se informationen i denna handbok. | | |


se användarens handbok som medföljer denna produkt för lista över tekniska servicecenter i ditt område.


vi tillhandahåller tjänster för reparation och utbyte av delar i enlighet med vad som beskrivs i denna handbok och på garantikortet.var god se dessa för detaljer.


om reparationer krävs för att återställa funktion tar vi betalt för reparation och reservdelar enligt normal taxa.


reservdelar (som kan krävas för att återställa funktion) för cd-r/rw diskettstationen kommer att lagerhållas minst tre år efter att modellen slutat tillverkas. detta motsvarar den period under vilken reparation kan garanteras. men även efter denna period kanske reparation fortfarande är möjlig beroende på vilken typ av skada som uppstått. så om det krävs, var god kontakta din återförsäljare eller ditt servicecenter.

när du vill kontakta oss ska du förbereda följande information:

denna produkt måste återbördas för reparation. om diskettstationen återbördas till återförsäljaren eller ett sony kundcenter för reparation eller av annan anledning så kommer all hantering, transport, installation, borttagande eller justeringar att vara ägarens ansvar.