Tillbaka till sidan med innehllsfrteckning  |  .

Vertikal montering


Beroende p vilken produkt du anvnder kan det ske att skivbrickan har eller inte har skivls. | | |

Lgg skivan i frdjupningen i skivbrickans botten.

Vrid tre av skivlsen i skivbrickan int.

Nr hger sida p diskettstationen riktas neråt.

Anvnd ls B, C och D, frigr ls A.

Nr vnster sida p diskettstationen riktas nert.

Anvnd ls A, C och D, frigr ls B.