tillbaka till sidan med innehållsförteckning  | ęķīčōü ėåōāëëč÷åņęčå ũëåęōđîäû.

produktstöd och garantivillkor


Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ


produktgarantin gäller endast när de medföljande tillbehören (inklusive mjukvara) används på specificerat vis i en rekommenderad omgivning, i enlighet med de instruktioner som finns i handboken som medföljer och som bara gäller denna cd-r/rw-enhet. att dessa villkor är uppfyllda är en förutsättning för att vårt erbjudande om kundservice och teknisk support ska gälla. | | |
var god notera att vi inte kan göras ansvariga för datorproblem eller annan problem med utrustning. inte heller för problem med kompatibilitet med viss hårdvara, funktionsproblem som uppstår pga. inkorrekt installation av mjukvara, förlust av datauppgifter eller skivor eller annan olycka eller påföljande skada som uppstår vid användningen av denna produkt.
den här produkten är enbart utformad för användning i det land den levererats till. garanti och teknisk support för den här produkten gäller bara för de länder eller regioner som finns angivna på garantikortet.
upphovsrättigheter skyddar mot kopiering, delvis eller helt, av mjukvara och handbok som medföljer denna produkt. dessa skyddar också mot utlåning utan tillstånd från tillverkaren.
vi kan inte ta på oss något ansvar för någon form av direkt eller indirekt ekonomisk förlust eller förlorad vinst som uppstår pga. användning av mjukvaran som medföljer denna produkt.
den medföljande programvaran kan bara användas med den här enheten.
var god notera också slutligen att dessa specifikationer för mjukvara kan förändras utan föregående meddelande.