Tillbaka till sidan med innehållsförteckning  | ęķīčōü ėåōāëëč÷åņęčå ũëåęōđîäû.

Installation


Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ


Dessa instruktioner gäller för de vanligaste persondatorerna

OBSERVERA

1 Stäng av datorn och koppla ur nätsladden från nätuttaget.
2 Avlägsna höljet.
3 Avgör metoden för moderkortets anslutning. Avgör hur enheten skall anslutas i enlighet med gällande anslutningar av enheter.

OBSERVERA

4 Ställ in enhetens attribut med hjälp av inställningsomkopplarna på enhetens baksida.

OBSERVERA

5 Installera enheten med hjälp av skruvar i ett 14,6 cm stort monteringsutrymme.
6 Anslut kablarna.

OBSERVERA

7 Sätt tillbaka höljet på datorn och anslut nätsladden.
8 Starta datorn och bekräfta att datorn har känt av enheten. | | | Dubbelklicka på skrivbordsikonen Den här datorn (My Computer) och bekräfta att CD-ROM-ikonen har lagts till.
9 Sätt in den medföljande programskivan och installera programvaran.