tillbaka till sidan med innehållsförteckning  | ęķīčōü ũëåęōđîäû | | | |

delarnas namn och funktioner

frampanelen | bakpanelen


Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ

 1. skivbrickan
  ladda en skiva här.
  för mer information om kompatibla skivor, se "kompatibla skivor".

 2. nöduttryckningshål
  om skivbrickan av någon anledning inte öppnas när du trycker på uttryckningsknappen ska du stänga av datorn och sticka in ett spetsigt föremål (såsom ett uträtat gem) i detta hål för att trycka ut skivbrickan manuellt.
  observera
  beroende på vilken produkt du använder kan nöduttryckningshålet vara placerat annorlunda än i ovanstående illustration.

 3. uttryckningsknapp
  ändra enhetens läshastighet med hjälp av den här knappen.
  läshastigheten när du sätter i en skiva är normalt 40x. tryck på uttryckningsknappen under fem sekunder. upptaget-indikatorn blinkar två gånger och läshastigheten ändras till 52x. (turbo boost-funktionen är aktiv.) när du öppnar skivbrickan återgår läshastigheten till den ursprungliga på 40x.
 4. upptaget-indikator
  indikerar diskettstationens status
  tänd : avläser data, avspelar musik från cd eller skriver in (packet)
  blinkar : skriver in data (skiva-omedelbart, spår-omedelbart) formaterar eller raderar.
  släckt : alla andra tillstånd.
 5. volymkontroll
  ställer in volymen för det analoga ljudutgångs (hörlur) uttaget.
 6. hörlursuttag
  analog stereoutgång
  används för anslutning av hörlurar eller aktiv högtalare.

bakpanelen

 1. används inte.
 2. analog ljudkontakt
  analog stereoutgång för ljud. med hjälp av en ljudkabel ansluter du den till den analoga anslutningen, i t.ex. en dator med ljudkort.
  se "uppställningsguide" för detaljer.
 3. omkopplare för omgivningsinställning
  dessa omkopplare ska ställas in innan du ansluter diskettstationen. se "uppställningsguide" för detaljer.

 4. gränssnittskontakt (ide bus)
  anslut ide värdkontakten med den medföljande kabeln. se "uppställningsguide" för detaljer.
 5. stift 1
  detta stift placering bestämmer korrekt riktning på anslutningskabeln.
 6. strömanslutning
  anslut en likströmskabel till datorns interna strömförsörjning för att ge diskettstationen ström. se "uppställningsguide" för detaljer.