Tillbaka till sidan med innehållsförteckning  | ęķīčōü ũëåęōđîäû.   | | |

Kompatibla skivor

Kompatibla skivor | Något om CD-R och CD- RW skivor


Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ

Följande typer av skivor kan användas med CD-R/RW diskettstationen.


Skivtyp Symbol

CD-R

CD-RW

CD-ROM

Musik CD

CD Extra

Video CD

CD TEXT

CD Grafik

Foto CD

Elektronisk bok

OBSERVERA
Endast runda skivor ska användas i CD-R/RW diskettstationen. Om du försöker använda konstigt formade skivor (stjärn, hjärt eller kortformade tex) så kan det skada diskettstationen.


Något om CD-R och CD- RW skivor

Denna CD-R/RW diskettstation kan skriva in på CD-R och CD- RW skivor med hjälp av inskrivningsmjukvara. Möjligheten för en annan modell av CD-ROM diskettstation att avspela (eller avläsa data) inskrivna med denna CD-R/RW diskettstation är beroende av att du ställer in mjukvaran på rätt sätt vid inskrivningen på skivan.


CD-R skivor

Data kan skrivas in på denna typ av skiva bara en gång och när informationen väl skrivits in kan den inte raderas. Musik CD skivor skapade på en CD-R skiva kan avspelas i en vanlig CD spelare.


CD-RW skivor

Data kan skrivas in och raderas från denna typ av skiva upprepade gånger. I typiska fall brukar man räkna med att en ny CD-RW skiva kan skrivas om ungefär 1000 gånger.
Musik CD skivor skapade på en CD-RW skiva kan inte avspelas i en vanlig CD spelare om denna inte är särskilt tillverkad för att vara kompatibel med CD-RW skivor.


Ultra Speed och High Speed CD-RW-skivor

CD-R/RW-enheter med logotypen Ultra Speed CD-RW kan skriva till Ultra Speed- och High Speed CD-RW-skivor. Den information som skrivits in på Ultra Speed- och High Speed CD-RW-skivor kan läsas av vanliga CD-ROM-enheter.

OBSERVERA
Enheter som inte har Ultra Speed CD-RW-logotypen kan inte användas för att skriva till Ultra Speed CD-RW-skivor. Enheter som inte är märkta med Ultra Speed CD-RW- eller High Speed CD-RW-logotypen kan heller inte användas för att skriva till High Speed CD-RW-skivor. Om du använder en annan enhet än den här för att skriva till sådana skivor måste du se till att den är märkt med Ultra Speed CD-RW- eller High Speed CD-RW-logotypen. Kom också ihåg att ställa in skrivningshastigheten enligt specifikationerna för den typ av Ultra Speed- eller High Speed-skiva som du använder.


Något om inskrivningshastighet

Vid inskrivning på CD-R eller CD-RW skivor ska du ställa in hastighet för inskrivning på skivan. Du kan ändra på inskrivningshastighet i mjukvaran för inskrivning.


Något om avläsning av skivor

CD-R eller CD-RW skivor skapade på denna CD-R/RW diskettstation kan avläsas i de flesta CD-ROM diskettstationer. Men en del äldre CD-ROM diskettstationer kan inte läsa av CD-RW skivor.
Dessutom kan CD-R musikskivor skapade med denna CD-R/RW diskettstation avspelas i de flesta CD spelare, men vi kan inte garantera att alla CD spelare eller CD spelare i bil kan spela av dem.
Och, beroende på kombination av diskettstation och skiva, så kanske vissa CD-R eller CD-RW skivor inte kan läsas av vilket kan sammanhänga med skivkvalitet eller diskettstation från en tillverkare till en annan.


Rekommenderade skivor

Vi rekommenderar att du använder Sony inspelningsmedia med denna CD-R/RW diskettstation.
CD-R : Sony 650 MB och 700 MB CD-R skivor CD-RW : Sony 650 MB CD-RW skivor

OBSERVERA
  • Denna CD-R/RW diskettstation kan inte användas för att skriva in eller avspela 99 minutersskivor.
  • Full funktionalitet kan inte garanteras när du skriver till eller spelar upp 8 cm-skivor med den här enheten.