ũëåęōđîäû - ėåōāëëč÷åņęčå ũëåęōđîäû.

försiktighetsmått vid användning


undvik att använda och lagra diskettstationen på en het eller fuktig plats. eller där den kan utsättas för vibrationer eller direkt solljus.

Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ

så vitt det är möjligt ska du undvika att utsätta enheten för kraftiga temperaturväxlingar. försök aldrig använda enheten omedelbart efter att den flyttats från en kall till ena varm plats. höj heller aldrig dess omgivningstemperatur hastigt eftersom det i dessa fall kan bildas kondens inne i den. om dess omgivningstemperatur ändras hastigt sluta använda enheten och stäng av strömmen under minst en timme. | | |