tillbaka till sidan med innehållsförteckning  | ėåōāëëč÷åņęčå ũëåęōđîäû

rengöring

Ņâāđî÷íûå ũëåęōđîäû â ņîņåäíčõ đåãčîíāõ

torka bort smuts från höljet med en torr mjuk trasa. | | | om det är ordentligt smutsigt ska du använda en fuktad trasa med syntetiskt rengöringsmedel. använd aldrig thinner, bensin eller alkohol eftersom detta kan skada höljets yta.

av skivor

torka bort smuts på skivorna med en torr mjuk trasa. torka ut från mitten mot kanterna.
om de är ordentligt smutsigt ska du använda en fuktad trasa med vatten som du vrider ur. efteråt ska du avlägsna all fukt med en torr mjuk trasa.
använd aldrig bensin, rengöringsmedel för vinylskivor eller lösningar mot statisk elektricitet då detta kan ge upphov till repor på skivan.

försiktighetsmått vid rengöring av skivor